Echtscheidingsadvocaat nodig?
Bel vrijblijvend: 0512 - 79 90 57
Home > Alimentatie > Partneralimentatie
partneralimentatie

Partneralimentatie in Drachten

In sommige gevallen kan de minst verdienende partner, bij scheiding, aanspraak maken op partneralimentatie.

Vooral in gezinnen met een traditionele rolverdeling, is dat niet meer dan logisch. De vrouw is in dat geval thuis gebleven en heeft daardoor geen carrière kunnen ontwikkelen. Terwijl de man een goede loopbaan heeft en een aanzienlijk salaris. Het mag dan niet zo zijn dat deze vrouw er na de scheiding qua welstandniveau op achteruit gaat.

De aanspraak op deze partneralimentatie is in beginsel 12 jaar. De aanspraak op alimentatie vervalt op het moment dat de ontvangende partner opnieuw in het huwelijk treedt of een duurzame relatie aangaat, waarbij sprake is van een gezamenlijke huishouding.

De berekening

De berekening van de partneralimentatie is vrij ingewikkeld. Uiteraard zijn wij zo vertrouwd geraakt met deze materie, dat wij u hierbij goed terzijde kunnen staan. Wij maken voor u de berekening en nemen alles nauwkeurig met u door.

Daarnaast kunt u ook na de scheiding bij ons kantoor terecht. Bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen in de financiële situatie van een van de ex-partners optreedt. Ook in die, en andere, gevallen, staan wij u graag met raad en daad bij.