Echtscheidingsadvocaat nodig?
Bel vrijblijvend: 0512 - 79 90 57
Home > Ouderschapsplan
ouderschapsplan drachten

Ouderschapsplan in Drachten

Nieuw in het scheidingsrecht is de verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan wanneer er uit het huwelijk kinderen zijn voortgekomen. Dit is een vereiste om een verzoek tot ontbinding van het huwelijk bij de rechtbank in te kunnen dienen.

In dit ouderschapsplan worden zaken geregeld met betrekking tot de zorgverdeling, kinderalimentatie en de informatie uitwisseling omtrent de kinderen tussen de voormalige partners.

Ook bij het opstellen van een dergelijk plan kunnen wij u van dienst zijn.

Het beste voor uw kinderen

Wanneer u en uw partner kinderen hebben, dient er veel geregeld te worden. U wilt niet dat uw kinderen de dupe worden van uw echtscheiding en u wilt dat zij hier zonder kleerscheuren door komen.

Sinds kort is het verplicht om bij het verzoek tot echtscheiding een ouderschapsplan in te dienen. In dit plan dienen tal van zaken geregeld te worden. Denk bijvoorbeeld aan de omgangsregeling, de kinderalimentatie en het overleg dat tussen beide ex-partners omtrent de kinderen dient plaats te vinden.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een dergelijk ouderschapsplan.

Het ouderlijk gezag

Doorgaans heeft u samen met uw partner het ouderlijk gezag over de kinderen. Ook na de echtscheiding blijft dat in de meeste gevallen zo. Het kan echter voorkomen dat u vindt dat het in het belang van de kinderen wenselijk is dat slechts aan één ouder het gezag toegekend wordt.

De omgangsregeling

Dat er voor de kinderen het nodige veranderd, zal overduidelijk zijn. Wanneer je ouders niet meer samen in een huis wonen, zal dat vooral in het begin wennen zijn. Daarom is het zaak dat er een goede omgangsregeling tussen de ex-partners wordt overeengekomen.

Hierbij zijn meerdere mogelijkheden denkbaar. De standaardregeling van eens in de twee weken een weekend en de helft van de vakanties, maar denkt u ook eens aan de mogelijkheid van het co-ouderschap.